A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Ukrajina - Průvodce

Ukrajina se rozkládá na 603 700 km2, po Rusku je druhým největším státem v Evropě. Rozlohou je téměř 8 krát větší než Česká Republika. A větší není jen podle čísel, ale i na pohled – ulice i chodníky jsou širší, pole rozlehlejší, budovy mohutnější. Ukrajinská vlajka a ekonomika.

Sousedí s Maďarskem, Slovenskem, Polskem, Běloruskem, Ruskem, Moldávií a Rumunskem. Na jihu Ukrajiny vybíhá do Černého moře poloostrov Krym.

Na severu Ukrajiny, poblíž hranic s Běloruskem, se nachází nechvalně známá jaderná elektrárna Černobyl.

Ukrajina se dělí na 24 oblastí a 1 autonomní republiku (Krym). Oblasti se dále dělí na rajóny, kterých je celkem 490 a které jsou zhruba srovnatelné s českými okresy. Středem země protéká od severu k jihu řeka Dněpr. Protéká hlavním městem Ukrajiny Kyjevem a ústí na východ od Krymu do Černého moře. Další velké řeky na Ukrajině jsou Jižní Bug, Dněstr, který protéká Karpatami a jehož část tvoří hranici s Moldávií, a Severní Doněc, jež dal jméno uhelné pánvi Donbas a jež se vlévá do ruského Donu. Většina řek ústí do Černého nebo Azovského moře, jen 4 % území patří do úmoří Baltského moře. Velké řeky slouží jak k lodní dopravě, tak k výrobě elektrické energie. Zejména na Dněpru bylo vybudováno několik velkých přehrad.

Téměř celá Ukrajina leží (stejně jako Česká republika) v mírném podnebném pásu, jen na úzkém území na jihu země mezi krymskými horami a Černým mořem si můžete užít subtropické podnebí.

60 % obyvatel Ukrajiny se považuje za věřící, přičemž převládá pravoslavné náboženství.

Všimněte si, že na pravoslavných křížích na Ukrajině není napsáno INRI, jako u nás, ale IНЦI, což je zkratka za Iesus Nazarenus Caesar Iudaorum. INRI znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaorum. Rex znamená král a Caesar znamená car.

Na Ukrajině se nachází 23 000 kilometrů železničních tratí o širokém rozchodu 1 524 mm, z nichž je asi polovina elektrifikovaná. Na Ukrajině neexistuje síť klasických dálnic. Přestože má mnoho silnic 4 pruhy, nemají svodidla uprostřed a odstavné pruhy tak, jak jsme zvyklí. Na Ukrajině se zatím nerozmohl automobilismus stejně jako v rozvinutých zemích. Proto Ukrajinci hojně využívají hromadnou dopravu. V desítkách měst jezdí tramvaje nebo trolejbusy, na Krymu se dokonce nachází nejdelší trolejbusová síť v Evropě. Kvůli nedostatku financí na údržbu však v poslední době zaznamenaly boom maršrutky, které jsou často rychlejší. Informace o Ukrajině z amerického úhlu pohledu (v angličtině) - CIA Factbook .

Ukrajinská vlajka

Ukrajinská vlajka se skládá z modrého a žlutého pruhu, které podle obecně rozšířeného výkladu symbolizují lány obilí pod modrou oblohou. A skutečně, pokud navštívíte Ukrajinu v létě a uvidíte, jak do rozlehlých obilných i slunečnicových polí praží slunce z modré oblohy, do konce života vám bude jasné, proč má ukrajinská vlajka žlutý pruh dole a modrý nahoře. Jiný, protikladný výklad říká, že modrý pruh symbolizuje modrou krev a žlutý zlato šlechty. Státním znakem Ukrajiny je tzv. tryzub sv. Vladimíra, což je zlatý trojzubec na modrém poli. Je tedy vyveden ve stejných barvách jako ukrajinská vlajka.

Ukrajinská ekonomika

V dobách železné opony byla ukrajinská ekonomika druhá nejsilnější v rámci Sovětského svazu a důležitou zemědělskou a průmyslovou součástí sovětské centrálně plánované ekonomiky. To se velmi změnilo v devadesátých letech, kdy zemi během přechodu na tržní ekonomiku postihla hyperinflace. Ukrajina dokonce drží světový rekord za největší inflaci během kalendářního roku, která zemi postihla v roce 1993. Mnoho podniků bylo vlivem neprůhledné privatizace a nerentability v novém tržním prostředí zavřeno, přičemž za sebou nechaly desetitisíce nezaměstnaných.

Mnoho obyvatel venkova období transformace ukrajinské ekonomiky přežilo jen díky tomu, že si na vlastních zahrádkách vypěstovali plodiny pro svoji obživu.

Situace se poněkud stabilizovala v roce 1996, kdy byla zavedena ukrajinská hřivna. Bohužel i přesto nebyly některé reformy a privatizace zejména velkých státních firem dotaženy do konce. Na začátku 21. století začala ukrajinská ekonomika strmě růst. Ukrajinský HDP za rok 2007 je 29. na světě, průmyslová produkce roste o 10 % každým rokem a v roce 2007 zaznamenala ukrajinská burza nárůst 130 %, což byl druhý největší nárůst na světě. Optimistická čísla však zakrývají příslovečné rozevírající se nůžky mezi bohatými a chudými a problémy s korupcí a přebujelou byrokracií podobné těm v Rusku, v případě Ukrajiny navíc umocněné slabou vládou, která má v současné době ve 450 členném parlamentu většinu o celý jeden hlas. V tomto případě si ukrajinská premiérka Tymošenková (ta s tím copem okolo hlavy) může podat ruce s Topolánkem.

Geografický střed Evropy (nahrál: admin)
Geografický střed Evropy
Geografický střed Evropy (nahrál: admin)
Geografický střed Evropy
Geografický střed Evropy (nahrál: admin)
Geografický střed Evropy
Polsko - ukrajinská hranice  (nahrál: admin)
Polsko - ukrajinská hranice

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA